Inwestycje (15 listopada 2018)

Podniesienie atrakcyjności dzielnicy poprzez poprawę warunków i możliwości integracji społecznej mieszkańców był celem zakończonego remontu świetlicy.

Koszt inwestycji wyniósł 88 456 zł z czego kwota  w wysokości 11 156zł zł pozostających w dyspozycji rady dzielnicy i zarezerwowanych w 2018r. na zadania  “Poprawa infrastruktury w dzielnicy” została przeznaczona na zakup szaf.

Zakres inwestycji obejmował m.in.  roboty rozbiórkowe, przebudowę dwóch toalet w tym wymurowanie ścian,  roboty instalacyjne (wod-kan, co, elenktyczna), wykonanie okładzin z płytek, wyposażenie toalet, malowanie wszystkich pomieszczeń świetlicy oraz wyposażenia zaplecza świetlicy w nowe szafy .