Inwestycje (16 grudnia 2016)

Zarząd dzielnicy zwrócił się z prośbą do Prezydenta Miasta o uwzględnienie w 2017r. doświetlenie drogi:
– bocznej od ul. Włościańskiej
– ul. Harcerzy Buchalików (przy posesji nr 23B)
– ul. Rudzkiej (przy posesji nr 13)