Ogłoszenia Rady i Zarządu (15 grudnia 2016)

Przewodniczący Zarządu Dzilnicy w imieniu zarządu dzielnicy  oraz mieszkańców zwrócił się do Prezydenta Miasta Żory z prośbą o wykonanie wycięcia oraz przycięcia konarów drzew i krzewów zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie odcinka drogi ul. Włościańskiej, ul. Kasztanowej i ul. Wiejskiej.

W przypadku ul. Włościańskiej działania poprawiające bezpieczeństwo przejeżdżających samochodów dotyczą pojedynczych drzew. W przypadku ul. Kasztanowej jest to ciąg drzew wymagających co najmniej przycięcia konarów drzew znajdujących się bezpośrednio nad jezdnią. Dla drzew ul. Wiejskiej zaproponowano o przycięcie konarów drzew od strony ulicy oraz parkingu (spadające gałęzie)