Inwestycje (20 maja 2019)

Dzięki elementom uspakajającym ruch w postaci progów zwalniających będzie bezpieczniej na ulicy Wiśniowej w lokalizacji zakrętu (skrzyżowanie z ul. Krótką) oraz ul. Polnej w lokalizacji placu rekreacyjno-sportowego.

Z obserwacji mieszkańców wynika, że większości pojazdów poruszających się ww. ulicami nie przestrzega ograniczeń prędkości, tym samym stwarza zagrożenie szczególnie w obrębie zakrętów wymienionych dróg. Dodatkowo należy nadmienić, iż z powodu tworzących się w godzinach szczytu korków w obrębie autostrady, ul. Wiśniowa wykorzystywana jest jako skrót w kierunku Szczejkowic.  Ponadto zabudowa progów na wąskich ulicach, jaką jest z pewnością ul. Polna,  bez chodników z pewnością korzystnie wpłynie na bezpieczeństwo poruszających się pojazdów oraz samych pieszych.

W odpowiedzi na prośbę zarządu dzielnicy, mieszkańców  oraz przy przychylności Pana Kazimierza Dajki oraz Arkadiusza Kuś, radnych Rady Miasta Żory, na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, działającej przy urzędzie miasta Żory, zaaprobowano prośbę odnośnie montażu progów zwalniających na ww. ulicach.