Aktualności (21 maja 2019)

Na posiedzeniu Zespołu ds. Nadawania Nazw Ulicom i Placom Publicznym, który opiniuje wnioski w sprawie nadania nazw wpływające od  mieszkańców jak i różnych organizacji oraz stowarzyszeń, 17 lipca 2018 r. zaproponowano aby  drodze bocznej od ulicy Pałki nadać nazwę Brunona Przeliorza.

W momencie ustalania numeracji dla nowopowstających budynków w tym rejonie nadanie nazwy ww. drodze pozwolić ma  na  stworzenie czytelnej oraz jednoznacznej numeracji adresowej nieruchomości.

Zarząd Dzielnicy Rowien-Folwarki na posiedzeniu 6 maja 2019r. nie przychylił się do zaproponowanej nazwy argumentując swoją decyzję faktem, iż osoba Brunona Przeliorza nie jest związana bezpośrednio z dzielnicą, ponadto imieniem Brunona Przeliorza uhonorowano już obiekt jakim jest stadion baseballowy. W związku z powyższym zarząd zaproponował rozważenie propozycji nazw ulic Słomkowa lub Ziemska nawiązujących do rolniczego i historycznego charakteru tego terenu oraz nazw ulic Polna, Folwarecka, Włościańska.