Inwestycje (5 czerwca 2018)

W celu poprawy bezpieczeństwa pieszych, przejście zlokalizowane na ul. Rybnickiej w pobliżu świetlicy Miejskiego Ośrodka Kultury oraz terenu rekreacyjno-sportowego zyskało dodatkowe oświetlenie.

Ze względu na lokalizację przejścia (łuk drogi i wzniesienie) zarząd dzielnicy wystosował prośbę do zarządcy drogi o rozważenie wprowadzenie na ww. przejściu instalacji poprawiającej bezpieczeństwo pieszych z uwzględnieniem pory nocnej i ograniczonej widoczności.

Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego działająca przy urzędzie miasta, która opiniuje wnioski  od mieszkańców jak i różnych organizacji oraz stowarzyszeń, podjęła decyzję o uzupełnienie przejścia dla pieszych o światło pulsujące żółte oraz oświetlenie poprawiające widoczności samego przejścia.  Koszt całej instalacji wyniósł 28 634 zł i został pokryty z budżetu miasta.