Aktualności (7 listopada 2019)

W przyszłym roku będą realizowane m.in. inwestycje, o których wyborze zdecydują sami mieszkańcy.  Do 18 listopada będzie można oddać  głos na jeden z projektów zgłoszonych do Żorskiego Budżetu Obywatelskiego.

Na projekty ogólnomiejskie przeznaczone jest 250 000zł, a na projekty dzielnicowe 100 000 zł dla każdej dzielnicy.

Dodatkowo z niewykorzystanych kwot przeznaczonych na realizację projektów dzielnicowych zostanie stworzony bonus za frekwencję (obecnie do pozyskania jest do 200 000zł). 

Zachęcamy do głosowania bo od naszej  frekwencji będzie zależało czy uda się zrealizować więcej niż jeden projekt.

 


ZASADY głosowania

  • głosowanie odbywa się od 5 listopada 2019 r. do dnia 20 listopada 2019 godz. 15:30
  • można zagłosować przez internet na stronie zory-ekonsultacje.eboi.pl bądź tradycyjnie za pomocą formularza w punkcie do głosowania Urzędu Miasta Żory
  • w głosowaniu może brać udział każdy mieszkaniec dzielnicy Rowień-Folwarki niezależnie od wieku –  również dzieci przedszkole i młodzież szkolna (dla najmłodszych wskazana pomoc rodziców 😉
  • można oddać jeden głos na projekt ogólnomiejski oraz jeden głos na projekt dzielnicy Rowień-Folwarki
  • instrukcja głosowania przez internet
    – wersja PDF: zobacz/pobierz
    – wersja poradnik wideo: zobacz

REJESTRACJA na platformie internetowej: https://zory.eboi.pl/
LOGOWANIE i GŁOSOWANIE: https://zory-ekonsultacje.eboi.pl/


PROJEKT ogólnomiejski na terenie dzielnicy Rowień-Folwarki

Wykonanie projektu kompleksu rekreacyjnego z boiskiem piłkarskim w Dzielnicy Rowień-Folwarki
nr identyfikacyjny projektu: ŻBO003

Miasto posiada teren w dzielnicy Rowień-Folwarki o przeznaczeniu sportowo-rekreacyjnym. Działka położona jest z dala od szlaków komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu . Graniczy z Parkiem Krajobrazowym Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich.  Teren ten mógłby być miejscem oferującym mieszkańcom aktywne formy spędzania czasu wolnego i to zarówno w formie zorganizowanej (gry zespołowe) jak i rekreacja indywidualna.

czytaj więcej

PROJEKTY w dzielnicy Rowień-Folwarki

Budowa bieżni lekkoatletycznej okrężnej o długości 150m przy Zesple Szkolno-Przedszkolny nr 9
nr identyfikacyjny projektu: 14ŻBOM01

Dla rozwoju sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz tworzenia warunków do spędzania czasu w sposób aktywny, konieczne jest tworzenie odpowiedniej bazy sportowo-rekreacyjnej. Szkoła dodatkowo jest miejscem jednoczącym lokalną społeczność, jest więc dobrą lokalizacją inwestycji sportowych – teren ogólnodostępny.

czytaj więcej


Modernizacja i doposażenie placu zabaw Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9
nr identyfikacyjny projektu: 14ŻBOM02

Realizacji przedmiotowego projektu wpłynie na poprawę jakości przestrzeni dla dzieci oraz uatrakcyjnieni przestrzeń pod względem wizualnym. W aspekcie funkcjonalnym – wzbogaci program dla najmłodszych użytkowników, dając możliwość spędzania wolego czasu i rozwoju psychofizycznego.

czytaj więcej


Wykonanie projektu budowlanego pełnowymiarowego boiska piłkarskiego wraz z oświetleniem, zapleczem socjalno-szatniowym i parkingiem
nr identyfikacyjny projektu: 14ŻBOM03

Rada Miasta Żory w ramach uchwały nr 486/XXXVIII z 21 grudnia 2017 r.  zadeklarowała kwotę 1 000 000 zł na budowę boiska sportowego wraz z zapleczem w dzielnicy Rowień-Folwarki – planowany termin budowy 2020r. W związku z powyższym zasadne jest wykonanie przed ww. inwestycją projektu budowlanego zawierającego w swoim opracowaniu oprócz samego boiska równie obiekty tj. oświetlenie oraz zaplecze socjalno-szatniowe.

czytaj więcej


Bezpieczne przejścia dla pieszych, dzięki aktywnemu systemowi ostrzegania
nr identyfikacyjny projektu: 14ŻBOM04

Aktywne przejście, ma na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych zbliżających się i wkraczających na przejście, bez znaczącej ingerencji w organizację ruchu i pogorszenia płynności ruchu samochodowego. Jest ono znakomitą alternatywą dla montażu na przejściu dla pieszych sygnalizacji świetlnej.

czytaj więcej


Wytwarzamy tlen – drzewa dla dzielnicy. Odbudowa ekosystemu poprzez nasadzenie drzew kasztanowca wzdłuż ul. Kasztanowej oraz innych miododajnych gatunków na terenach dzielnicy Rowień-Folwarki
nr identyfikacyjny projektu: 14ŻBOM05

Drzewa to najważniejszy element zielonej infrastruktury, która zaspokaja liczne potrzeby społeczne i zapewnia ludziom wysoką jakość życia. Jej utrzymanie i rozwijanie stanowi interes publiczny, ponieważ jest ważna dla wszystkich. Drzewa mają zdolność neutralizacji zanieczyszczeń powietrza, co jest szczególnie ważne w dzielnicy Rowień-Folwarki.

czytaj więcej