Aktualności (16 czerwca 2017)

Mieszkańcy ul. Tęczowej, ul. Kradziejówka oraz ul. Kasztanowej złożyli do Prezydenta Miasta  prośbę o zmianę trasy linii autobusowej nr 04 i uwzględnienie w jej przebiegu ww. ulic.

Pan Bronisław Pruchnicki Doradca Prezydenta 24 kwietnia 2017 r. przedstawił  Komisji Gospodarki Komunalnej wnioski, które wykluczają rozwiązanie zaproponowane przez mieszkańców:

  • dowóz dzieci do ZSP nr 9 w Rowniu nie może być realizowany przez autobusy innych linii niż linia 04, ponieważ pojazdy te realizują inne zadania transportowe na terenie całego miasta, zatem propozycję mieszkańców należy rozważać tylko jako wariant linii numer 04;
  •  nie jest możliwa realizacja przewozów pasażerskich od wskazanego punktu na ul. Kradziejówka ze względu na fakt, iż szerokość tej ulicy nie pozwala na wykonanie bezpiecznego zakrętu w ul. Tęczową;
  • realizacja innej trasy zbliżonej do przedstawionej propozycji wydłużałaby przejazd trasą o 10 minut, co uniemożliwiłoby dowóz młodzieży do szkół do centrum miasta. Można rozważyć skrócenie tej trasy poprzez przejazd autobusu drogą łączącą ul. Tęczową z ul. Kasztanową, ale to wymagałoby budowy tego łącznika;
  • nie wyklucza się możliwości realizacji innego kompromisowego zadania polegającego na wybudowaniu zatoki autobusowej i lokalizacji dodatkowego przystanku na odcinku pomiędzy rondem Rowieńskim, a ul. Kasztanową. Decyzja, co do lokalizacji tej zatoki nie może jednak zostać podjęta przed opracowywaniem projektu związanego z prawdopodobną koniecznością budowy na tym odcinku ekranów akustycznych.

źródło: protokół komisji komunalnej pkt 2.