Aktualności (19 czerwca 2017)

Rada i Zarząd Dzielnicy podjęły działania, których celem jest ochrona drzew kasztanowca, zlokalizowanych wzdłuż ul. Kasztanowej, przed dalszą degradacją. W tym celu została zlecona ekspertyza dendrologiczna, która ma na celu diagnozę oraz zalecenia do sposobu leczenia drzew. Niektóre z drzew prawdopodobnie nie uda się już uratować i będą musiały zostać wycięte, a w ich miejsce zostaną posadzone nowe drzewa.

Koszt takiej dokumentacji dendrologicznej wyniesie 3000,00 zł i zostanie sfinansowane ze środków budżetu miasta pozostających w dyspozycji dzielnicy na zadaniem „Poprawa infrastruktury w dzielnicy”