Aktualności (15 grudnia 2016)

Rada i Zarząd dzielnicy 15 grudnia zorganizowała spotkanie opłatkowe dla przedstawicieli  jednostek organizacyjnych działających na terenie dzielnicy, przedstawicieli odchodzącej Rady Dzielnicy oraz zaprzyjaźnionych radnych Rady Miasta.