Aktualności (5 lipca 2017)

Na prośbę zarządu dzielnicy urząd miasta przeprowadził dla ul. Kasztanowej pomiar prędkości i natężenia ruchu. Pomiar wykonano 26 i 27 kwietnia 2017 w godz. 00:00 do 23:30

Na podstawie uzyskanych danych wynika, że 85% pojazdów porusza się z prędkością 46km/h (26.04) i 37km/h (27.04)  przy ograniczeniu prędkości do 30km/h.

pomiar 26 kwiecień 2017

 Ilość Vd[km/h] Vmax[km/h] V85 [km/h]
Jednoślady 19 29 24
Samochód osobowy 31 75 46
Samochody dostawczt 39 72 52
Cieżąrówki 37 79 54
Ciężarówka z przyczep 28 63 47
Razem 554 29 79 46

Vd: średnia prędkość
Vmax: maksymalna odnotowana prędkość
V85: – kwantyl prędkości 85% (85% pojazdów porusza się z podaną prędkością)

pomiar 27 kwietnia 2017

 Ilość Vd[km/h] Vmax[km/h] V85 [km/h]
Jednoślady 16 25 19
Samochód osobowy 24 84 42
Samochody dostawczt 33 94 52
Cieżąrówki 24 74 44
Ciężarówka z przyczep 19 57 20
Razem 1215 22 94 37