Aktualności (21 czerwca 2018)

Najnowsza ortofotomapa, podobnie jak w ubiegłym roku,  obejmuje całość obszaru miasta i powstała w oparciu o dokładne zdjęcia lotnicze

Lot, w trakcie którego wykonano zdjęcia, przeprowadzono 14 kwietnia przy szczególnie dobrych i równych warunkach pogodowych, co wiąże się z jeszcze lepszą jakością obrazu.

Ortofotomapa jest dostępna na stronie geoportal.zory.pl, gdzie wraz dostępnymi opracowaniami z lat wcześniejszych można zestawiać i porównywać zobrazowania m.in. dzięki narzędziu „Suwak czasu”.