Aktualności (25 lipca 2018)

W celu ochrony drzew przed szkodnikiem szrotówka kasztanowcowiaczka rada dzielnicy przekazała środki pieniężne na leczenie 40 drzew rosnących wzdłuż ul. Kasztanowej. W związku z tym zostały przeprowadzone na początku tego roku zabiegi pielęgnacyjne polegające na fachowym przycięciu koron drzew oraz na zebraniu suchych liść, w których zagnieździł się szkodnik.

Przełom kwietnia i maja to oczekiwany okres wylotu pierwszego pokolenia motyli tego owada i dlatego w celu odławiania szkodnika przeprowadzano dodatkowy zabieg pielęgnacyjny polegający na zamontowaniu, na pniach drzew opasek lepnych, nasączonych feromonami.
Po trzech miesiącach od zastosowania tej metody okazuje się, że działania lecznicze przynoszą dobre skutki. Po raz pierwszy od kilku lat w maju kwitły wszystkie kasztany. W miesiącu – lipcu drzewa mają pełne zielone korony. W latach ubiegłych już w czerwcu liście były żółte, suche i zaczęły opadać, tak, że w okresie wakacyjnym pod drzewami gościła jesień.

Zbieranie kasztanów w latach ubiegłych było niemożliwe z powodu ich braku, a obecnie widać rosnące owoce kasztanowca, które można będzie pozbierać jesienią.  W koronach drzew zagnieździło się różnorodne ptactwo. Często widać tam Gąsiorka (ptaka zagrożonego wyginięciem w Europie) oraz z rzadka Dudka, który gnieździ się w rejonie stawów Bies, zdarza się też spostrzec skaczące wiewiórki.

Po całkowitej eliminacji owada szrotówka kasztanowcowiaczka, rada dzielnicy rozważy nasadzenie nowych młodych drzew kasztanowca.