Aktualności (30 października 2019)

Zgodnie z uchwałą Sejmiku Wojewódzkiego NR V/36/1/2017 z dnia 7.04.2017 na obszarze województwa śląskiego wprowadzono ograniczenia w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw stałych.

 

 

 

Data ostateczna w której należy dokonać wymiany kotła zależy od typu obecnie stosowanej instalacji:

 • do 01.2022 wszystkie urządzenia na paliwo stałe eksploatowane po okresie 10 lat od daty produkcji lub nieposiadające tabliczki znamionowej.
 • do 01. 2024 urządzenie eksploatowane w okresie 5-10 lat od daty produkcji
 • do 01.2026 urządzenie bezklasowych które są eksploatowane poniżej 5 lat
 • do 01.2028 jeśli posiadamy urządzenie klasy 3 lub 4

Ponadto zgodnie z zapisami Uchwały  wprowadza się całkowity zakaz spalania w kotłach, kominkach i piecach:

 • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
 • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
 • paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej
  3 mm wynosi więcej niż 15 %,
 • biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20 %
  (np. mokrego drewna).