Ogłoszenia Rady i Zarządu (4 kwietnia 2019)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach prosi mieszkańców o udział w ankiecie pn. „Problemy społeczne w opinii mieszkańców miasta Żory”

Wyniki ankiet posłużą do opracowania nowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Żorach.  Stworzenie nowej strategii jest niezbędne z uwagi na dynamiczne i istotne zmiany, które w ramach rozwiązywania problemów społecznych pojawiły się w ostatnich latach w naszym kraju, w tym m. in. w Żorach. Konieczna jest więc ich aktualizacja w wielu płaszczyznach życia społecznego.

W ankiecie mieszkańcy mogą wypowiedzieć się o warunkach życia w Żorach oraz najważniejszych problemach z jakimi spotykają się poszczególne grupy społeczne. Wypełnienie ankiety może przyczynić się do skuteczniejszych działań miasta na rzecz mieszkańców.

Wypełnij ankietę na stronie:  https://www.survio.com/survey/d/T7E8P1O6E3M9T7R9J