Inwestycje (21 lipca 2017)

Plac zabaw zlokalizowany przy ul. Polnej został wyposażony w zadaszoną wiatę.

Dzięki środkom otrzymanym z budżetu miasta, a pozostającym w dyspozycji dzielnicy, Rada  i Zarząd Dzielnicy na podstawie uchwały dotyczącej wydatkowania środków związanych z  zadaniem „Poprawa infrastruktury w dzielnicy” zleciła zakup i montaż zadaszonej wiaty. Koszt zakupu i montażu wyniósł 3800 zł