Inwestycje (13 sierpnia 2018)

Drogi zostanie poszerzona na odcinku  od ul. Rybnickiej do skrzyżowania z ul. Harcerzy Buchalików .

Mając na uwadze, iż ul. Lazurowa obsługuje ruch pojazdów dla znacznego obszaru dzielnicy w tym również dojazd do cmentarza, na prośbę zarząd dzielnicy Prezydenta Miasta podjął decyzję o poszerzeniu ww. drogi na odcinku ok. 360m.

Obecnie szerokość jezdni na ww. odcinku wynosi ok. 3,7m co przy dodatkowym ograniczeniu jakim jest krawężnik stanowi duże utrudnienie dla mijających się samochodów.  Dodatkowo  próba minięcia samochodu ciężarowego bez zjazdu jednego z pojazdów poza jezdnię jest niemożliwe. Dodatkowym utrudnieniem dla kierowców jest sytuacja w którym samochód wjeżdżający w ul. Lazurowa z ul. Rybnickiej nie może wykonać skrętu do momentu gdy pojazd czekający na włączenie się do ruchu na ul. Rybnicką nie zakończy manewru.