Inwestycje (24 października 2019)

W ramach projektu, w którym Zespół Szkolno-Przedszkolnego nr 9 uczestniczył, przyznano środki w wysokości 230 tys zł na kompleksowe wyposażenie pracowni fizyczno-chemiczo-przyrodniczej oraz językowej.

Pozyskane środki będą mogły zostać przeznaczone jedynie na wyposażenie pracowni m.in. w sprzęt komputerowy, tablice multimedialne, stanowiska do doświadczeń, probówki oraz odczynniki.  

W związku z tym, iż pracownia przed wyposażeniem wymaga remontu w tym wymianę podłogi na spełniające standardy pracowni fizyczno-chemicznej rada dzielnicy dnia 16 lipca podjęła decyzję o przeznaczeniu środków finansowych w wysokości 17 000,00 zł zabezpieczonych w budżecie miasta i pozostających w dyspozycji Rady Dzielnicy na zadanie pn. „Poprawa infrastruktury w dzielnicach” na remont remont pracowni.

Więcej informacji na stronie ZSp-9: http://www.zsp9.szkolnastrona.pl/a,2113,uroczyste-otwarcie-pracowni