Inwestycje (8 sierpnia 2017)

Na kolejnych imprezach organizowanych przez radę dzielnicy  rozstawione zostaną własne namioty o rozmiarach 4x6m.


Zakup dwóch namiotów został zrealizowany dzięki środkom otrzymanym z budżetu miasta, a pozostającym w dyspozycji dzielnicy na podstawie uchwały dotyczącej wydatkowania środków związanych z  zadaniem „Poprawa infrastruktury w dzielnicy”.  Koszt zakpu wyniósł 7590,00 zł