Inwestycje (21 grudnia 2018)

W celu poprawy bezpieczeństwa pieszych dla ul. Pałki wykonano 140m chodnika. Inwestycje w wysokości 101 500 zł sfinansowano z budżetu miasta.

Rada Dzielnicy podjęła decyzję o budowie w 2019r. kolejnego odcinaka chodnika dla ww. ulicy w ramach środków zabezpieczonych na zadanie pn. „Poprawa infrastruktury w dzielnicach”.  Ponadto wystosowano do prezydenta miasta propozycję finansowego wsparcia budowy chodnika w pozostałej części ul. Pałki bezpośrednio z budżetu miasta.