Aktualności (17 maja 2017)

Nielegalne wysypisko zlokalizowane w okolicy ulicy Lazurowej i Cysterskiej na działce nr 139/26 (lokalizacja mapa) będącej własnością osoby fizycznej wciąż  nie doczekało się uprzątnięcia.

Obecnie na terenie nielegalnego wysypiska przeprowadzono prace wycięcia części drzew. Niestety nadal nie widać prac związanych z wywiezieniem śmieci. Niepokojące może być również, iż pozostałości po wycince zakryły już pewną części porzuconych odpadów, a w pobliżu zostały zwiezione pryzmy ziemi, piasku i gruzu.

Z informacji przekazanej przez policję wynika, że w toku przeprowadzonego dochodzenia znaleziono w części porzuconych odpadów rachunki oraz pisma z danymi. Niestety z nieznanych powodów właściciel terenu na którym porzucono odpady nie wniósł skargi, tym samym sam narazi się na karę i koszty związane z uporządkowaniem terenu.

Film z miejsca: https://www.facebook.com/rowienfolwarki.zory/videos/468033006875787/