Aktualności (24 maja 2019)

Na wzór tablic już istniejących w innych miastach i dzielnicach w 2017 narodził się pomysł stworzenia tablic informacyjno-promocyjnych w każdej z dzielnicy naszego miasta. 

Ideą budowy takiej tablicy było przybliżenie informacji o dzielnicy osobą aktywnie spędzających czas (pieszych, rowerzystów), którzy w celu rekreacyjnym przejeżdżają lub zatrzymują się w naszych dzielnicach. Na tablicy w naszej dzielnicy umieszczono krótka notkę historyczną dzielnicy wraz z mapą przedstawiającą m.in. przebieg ścieżek rowerowych, lokalizację ciekawych oraz charakterystycznych punktów.

Koszt budowy jednej tablicy dla dzielnicy został sfinansowany z budżetu miasta Żory, natomiast  opracowanie treści tablic podjęło się Biuro Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta przy współpracy z Panem Tomaszem Góreckim asystentem muzealnym, pełnomocnikiem dyrektora ds. zabezpieczenia muzeum i zbiorów muzeum miejskiego.