Aktualności (13 czerwca 2017)

Mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego zarządca drogi zamierza zmienić organizację ruchu drogowego w dzielnicy wprowadzając ograniczenie prędkości do 30km/h na większości bocznych ulicach. Jednocześnie istniejące strefy ruchu „strefy zamieszkania”, gdzie pieszy może się poruszać swobodnie i istnieje ograniczenie do 20km/h, zostaną zastąpione ograniczeniem prędkości do 30km/h.

Zarząd dzielnicy pismem z dnia 11 kwietnia 2017 skierował do Prezydenta Miasta prośbę o rozszerzenie stref zamieszkania o kolejne ulice.  Argumentem do objęcia strefa zamieszkania kolejnych ulic jest ich położenie w zwartej zabudowie, gdzie ze względu na szerokość pasa drogowego nie jest możliwa budowa chodnika. Nie tylko nadmierna prędkość poruszających się samochodów stanowi tam zagrożenie dla pieszych, ale również sytuacje gdzie z powodu niewielkiej odległości ogrodzenia od jezdni nie ma możliwości bezpiecznie ustąpić przed nadjeżdżającymi pojazdami. W odpowiedzi na pismo zarządu Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego uznała brak zasadności wprowadzenia w zaproponowanych lokalizacjach stref zamieszkania.

więcej informacji:
pismo zarządu dzielnicy
odpowiedz urzędu miasta