Aktualności (26 kwietnia 2017)

Na prośbę zarządu dzielnicy urząd miasta przeprowadził dla ul. Reja pomiar prędkości i natężenia ruchu.

Na podstawie uzyskanych danych wynika, że do przekroczenia prędkości dochodzi w przypadku 14% pojazdów przy średnim natężeniu ruchu 1422 samochodów na dobę. Biorąc pod uwagę dopuszczalną 10km/h tolerancję w ocenie urzędu miasta przekroczenia dozwolonej prędkości są sprawą marginalną. W związku z powyższym zgodnie z sugestią zarządu dzienicy zarządca drogi  uzupełni obecne oznakowanie o znaki ograniczenia do 40km/h i znaki  “inne niebezpieczeństwa piesi”.