Aktualności (9 marca 2018)

Urząd Miasta Żory przystąpił do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta przyjętego uchwałą nr 244/XIX/16 Rady Miasta Żory z dnia 2 czerwca 2016r.

W związku z powyższym  osoby fizyczne, jak i prawne, stowarzyszenia oraz organizacje mogą składać wnioski do zmiany planu miejscowego w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia obwieszczenia prezydenta .

Wnioski, dotyczące zmiany planu miejscowego, powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wnioski można składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Żory, adresując je na Wydział Urbanistyki i Architektury, 44-240 Żory, Al. Wojska Polskiego 25.

zobacz: obwieszczenie Prezydenta Miasta Żory

Czym jest plan miejscowy? Jest jednym z najważniejszych dokumentów dla wszystkich mieszkańców oraz osób którzy przymierzają się do kupna działki budowlanej czy budynku. Dokument ten określa zasady ładu przestrzennego – czyli co w danym miejscu można wybudować, jaka zabudowa ze względu na przeznaczenie i rodzaj działalności są przewidziane dla danego terenu czy też wreszcie – czy w okolicy szykują się inwestycje infrastrukturalne, np. drogowe, które mogą być podstawą do wywłaszczenia. Z planu dowiemy się też jakie sąsiedztwo nas może czekać – czy np. domki jednorodzinne, czy zakłady produkcyjne.