Aktualności (1 września 2020)

Ruszają konsultacje społeczne aktu prawa miejscowego dotyczącego zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żory wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Konsultacje związane z kształtem MPZP odbywają się w terminie 1-29 września 2020 r. w Urzędzie Miasta Żory, przy Alei Wojska Polskiego 25 (sala nr 3, parter) w dniach pracy Urzędu Miasta w godz. 10.00-14.00.

W konsultacjach można wziąć udział wyłącznie po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu terminu pod numerem telefonu 32 43 48 279 lub 32 43 48 266.

Szczegółowe informacje można znaleźć w BIP.
ogłoszenie: >> http://bip.zory.pl/?a=29377
projekt uchwały: >> http://bip.zory.pl/?a=29420
rysunek planu: mapa >>
legenda do rysuneku planu: legenda >>