Aktualności (1 lutego 2018)

Budynek przy zlocie ul. Harcerzy Buchalików i ul. Kochanowskiego przestał istnieć.  30 października 2017r.  została wydana decyzja na rozbiórkę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z budynkiem gospodarczym.

Budynek wybudowany w 1906 r. mimo, iż nie podległ ochronie konserwatorskiej  i nie był wpisany do rejestru zabytków posiadał oczywisty charakter zabudowy pochodzi z minionej epoki. Rozbiórka została przeprowadzona z powodu złego stanu technicznego obiektu zgodnie z prawem.

Szczegóły wniosku o rozbiórkę:  UA-RA.6741.10.2017.ZS

W dzielnicy zlokalizowane są jeszcze 10 budynków, których wiek  przekracza 100lat, a najstarszym budynkiem  jest budynek niemieszkalny wybudowany 1860r – kaplicę przy ul. Rybnickiej datuje się na 1864 r.