Aktualności (25 lutego 2017)

Mimo, iż obowiązujący system gospodarki odpadami komunalnymi zapewnia odbiór każdej ilości odpadów komunalnych nadal można napotkać dzikie wysypiska.

Przykładem jest dzikie wysypisko zlokalizowane w okolicy ulicy Lazurowej i Cysterskiej wzdłuż drogi gruntowej w kierunku łąk (lokalizacja mapa). Wygląda na to, że zostały tam wywiezione kilkukrotnie pozostałości po remontach.  Zarząd dzielnicy zgłosił lokalizację „wysypiska” jako zagrożenie do policyjnej Krajowej Mapy  Zagrożeń Bezpieczeństwa – zgłoszenie został przyjęta i potwierdzone.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami – w przypadku nieodnalezienia sprawcy – posprzątanie tego terenu spadnie na właścicieli nieruchomości na której porzucono śmieci, w tym wypadku będzie to Gminę Żory oraz osoba fizyczna. Miejmy nadzieję, że nastąpi to szybko.

Lokalizacja