Aktualności (15 listopada 2017)

W ramach programu ograniczenia niskiej emisji w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych dla Miasta Żory do końca roku można składać wnioski na dofinansowanie na modernizację źródła ciepła.

Celem programu ograniczenia niskiej emisji w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Miasta Żory  będzie zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z procesów spalania paliw stałych poprzez zainstalowanie nowego źródła ciepła.

Nowym źródłem ciepła może być:

  • kocioł opalany paliwami stałymi (węgiel kamienny lub biomasa), który spełnia obowiązujące normy,
  • kocioł gazowy kondensacyjny (bez zasobnika ciepłej wody użytkowej);
  •  kocioł olejowy,
  •  ogrzewanie elektryczne,
  • węzeł cieplny przy przyłączu do miejskiej sieci ciepłowniczej,
  •  pompę ciepła, pod warunkiem, iż będzie to jedyne źródło ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania.

Koszty realizacji zadania pokrywane będą przez Gminę Żory ze środków
pozyskanych z Funduszu w wysokości do 60 % . Inwestor pokryje
pozostałą kwotę w wysokości, będącej różnicą pomiędzy całkowitą wartością kosztów a otrzymaną dotacją.

Maksymalny koszt kwalifikowany do dofinansowania dla jednego przedsięwzięcia wynosi 10 000 zł a maksymalna kwota poniesiona przez Gminę Żory wynosi 6 000 złotych

Więcej informacji:
program,
regulamin udziału w programie