Aktualności (31 lipca 2019)

Odcinek drogi od skrzyżowania ul. Kasztanowej z ul. Tęczową do mostu nad rzeką Rudą z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo stawów Bies, obniżonego terenu po stronie zachodniej oraz niesprzyjających lokalnych warunków atmosferycznych (mgła, gołoledź) jest miejscem niebezpiecznym dla użytkowników drogi. W związku z powyższym na prośbę zarządu dzielnicy ww. odcinek został oznakowany poziomymi liniami krawędziowymi.