Aktualności (26 stycznia 2022)

W ramach realizowanego na zlecenie Centralnego Portu Komunikacyjnego studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla projektu pn.: Budowa linii kolejowej nr 170 na odc. „Katowice – granica państwa – Ostrawa” firma Egis Poland Sp. z o.o. zwraca się do mieszkańców terenów w pobliżu przebiegu planowanej inwestycji z prośbą o wypełnienie ankiety konsultacyjnej.

Otrzymane od Państwa odpowiedzi oraz postulaty posłużą do uszczegółowienia rozwiązań projektowych w toku opracowania kolejnych etapów realizowanego zamówienia.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsRIyaPhWABLxO13x4P4LdXpXePHR6NxqlG6p9TXU3_VxjEQ/viewform