Ogłoszenia Rady i Zarządu (21 listopada 2019)

PROTOKÓŁ z ostatniego posiedzenia  Zarządu Dzielnicy Rowień-Folwarki z dnia 4 listopada 2019.

PROTOKÓŁ NR 11/2019/ZD
z posiedzenia Zarządu Dzielnicy Rowień-Folwarki
z dnia 04.11.2019

Tematy posiedzenia:

  • realizacja uchwały nr 17/IX/2019 Rady Dzielnicy w sprawie przeznaczenia środków finansowych zabezpieczonych w budżecie miasta na zadania pn. „Poprawa infrastruktury w dzielnicach”
  • jednorazowe zwiększenie limitu wypłaty gotówkowej
  • zmiana w planie finansowym na 2019 r.- przeniesienie środków
  • podjęcie uchwały w sprawie organizacji spotkania opłatkowego
  • podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania do przewóz młodzieży na basen
  • Żorski Budżet Obywatelski
  • nowe nazwy ulic w dzielnicy
  • odbiór odpadów zielonych

Protokół z posiedzenia: zobacz/pobierz