Wincenty Gamoń urodził się w Rowniu 21 września 1916 r. Z Rownia pochodzi także jego ojciec, urodzony w 1877 r. oraz dziadek Józef (rocznik 1836).

Po ukończeniu rówieńskiej szkoły powszechnej Wincenty Gamoń pracował na gospodarstwie, a w roku 1933 za
trudnił się na kolei. W latach 1936-1938 był górnikiem w kopalni w Chwałowicach. Dał się wówczas poznać jako aktywny sportowiec drużyny piłki palantowej w Rowniu.

4 maja 1938 r. przyszło powołanie do Wojska Polskiego. Służbę odbywał Wincenty Gamoń w 2.batalionie strzelców morskich 1. Morskiego pułku strzelców w Gdyni-Orłowej.

W czasie kampanii wrześniowej Gamoń wziął czynny udział w obronie polskiego wybrzeża. Walczył na szlaku bojowym Gdańsk, Kazimierz, Pierwoszyn, Kozakowo, Młyn-Kajna oraz w Babich Dołach. Był dowódcą karabinu maszynowego, a następnie drużyny karabinów maszynowych. Walczył pod dowództwem pułkownika Dąbka.

19 września 1939 r. płk Dąbek zginął samobójczą śmiercią. Jego żołnierze zniszczyli broń. Niedobitki batalionu wzięli do niewoli. Po kilku dniach polscy jeńcy zostali przewiezieni do obozu jenieckiego w Starogardzie Szczecińskim – Stalag II D.

W niewoli Wincenty Gamoń pracował przymusowo w różnych majątkach ziemskich w okolicach Pyrzyc. Tak jak pozostali jeńcy, nosić musiał znaczek z literą „P”. W lutym 1945 r. obóz w Stargardzie został wyzwolony przez żołnierzy Armii Czeronej. Gamoń wrócił do Rownia 25 marca 1945 r. – po pięciu latach i siedmiu miesiącach nieobecności.

Po wojnie pracował w Urzędzie Gminnym w Boguszowicach (należał do niej Rowień). Od 1 lutego 1950 r. do 31 grudnia 1976 r. pracował jako księgowy w Zakładach Wytwórczych Urządzeń Sygnalizacyjnych w Gotartowicach. Był zaangażowany w działalność Ochotniczej Straży Pożarnej, Kółka Rolniczego, Gminnej Spółdzielni, Banku Spółdzielczego, które to organizacje po wojnie reaktywował lub tworzył. Udzielał się społecznie aż do śmierci w 1988 roku.

Będąc po wojnie sołtysem, Wincenty gamoń przyczynił się do elektryfikacji Rownia. Otrzymał szereg odznaczeń i medali w tym Medal za Wojnę Obronną 1939, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, a także Złoty Medal Zasługi dla Pożarnictwa.

w obozie jenieckim w Stargardzie Szczecińskim
w obozie jenieckim w Stargardzie Szczecińskim

źródło:
„Nasze Gniazdo Rowień i Folwarki”
pomysłodawcy Zygmunt Łukaszczyk, Lucjan Buchalik
autor: Alojzy Gamoń