Aktualności (14 stycznia 2022)

Spotkanie konsultacyjne, dotyczące przebiegu wszystkich alternatywnych tras szybkiej kolei na terenie Żor odbędzie się we wtorek, 8 lutego 2022r. o godz. 17:00  w kinie „Na  Starówce” ul. Kościuszki 3, w Żorach.

Cyt. (…):
„Spośród zaprezentowanych wariantów, najkorzystniejszy dla Żor jest bez wątpienia wariant pomarańczowy przebiegu linii kolejowej, który w niewielkim stopniu przebiega przez nasze miasto. To właśnie ten wariant będziemy w pierwszej kolejności popierali. Staramy się o taki przebieg linii szybkiej kolei, który nie wpłynie negatywnie na losy naszych mieszkańców ani dalszy rozwój Miasta, a jednocześnie zapewni mieszkańcom Żor
możliwość korzystania z powstałej infrastruktury, poprzez  bliskość stacji kolejowej – podkreśla Waldemar Socha, Prezydent Miasta Żory”.

Prosimy o przesłanie pytań/wątpliwości/sugestii odnośnie planowanej linii kolejowej do końca miesiąca na adres rada@rowien-folwarki.zory.pl. Przedstawiciele rady/zarządu dzielnicy prześlą zebrane pytania na adres organizatora konsultacji.

Można również wnieść zapytanie w ww. sprawie do Urzędu Miasta w Żorach, do Naczelnika Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta – Pani Iwona Kapustka –
nr telefonu: (32) 43 48 215 lub do Zastępcy – Pani Joanna Fudali –
nr  telefonu: (32) 43 48 234