Aktualności (18 stycznia 2019)

PROTOKÓŁ z ostatniego posiedzenia Rady Dzielnicy Rowień-Folwarki z dnia 07 stycznia 2019.

Tematy posiedzenia:

  • podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu finansowego dzielnicy Rowień-Folwarki na 2019 rok.
  • sprawozdanie przewodniczącego Zarządu Dzielnicy z działalności między posiedzeniami Rady Dzielnicy
  • budowa hali i suszarni przy ul. Wrzosowej

Więcej: protokół