Ogłoszenia Rady i Zarządu (16 maja 2019)

PROTOKÓŁ z ostatniego posiedzenia Zarządu Dzielnicy Rowień-Folwarki z dnia 06 maja 2019.

ROTOKÓŁ NR 5/2019/ZD
z posiedzenia Zarządu Dzielnicy Rowień-Folwarki
z dnia 6.05.2019

Tematy posiedzenia:

 • zabudowa zakrętu w lokalizacji ul. Rolnicza 37J tablicą drogową prowadzącą U3
 • progi zwalniające na ul. Wiśniowej i Polnej
 • nielegalne wysypisko
 • podjęcie uchwały w sprawie współorganizowania “Dnia Strażaka”
 • podjęcie uchwały w sprawie współorganizowania “Dnia Kobiet”
 • podjęcie uchwały w sprawie przewóz młodzieży na zajęcia sportowe
 • podjęcie uchwały w sprawie organizacji Dnia Dziecka
 • poszerzenie ulicy Lazurowej
 • zadanie pn. „Poprawa infrastruktury w dzielnicach” – remonty i naprawy.
 • Miejski Ośrodek Kultury – akcja lato
 • festyn rodzinny
 • nowe miejsca parkingowe przy ul. Wiśniowej
 • telefony “pierwszego kontaktu” dla mieszkańców
 • ulica imieniem Brunona Przeliorza

Protokół z posiedzenia: zobacz/pobierz