Ogłoszenia Rady i Zarządu (18 kwietnia 2019)

PROTOKÓŁ z ostatniego posiedzenia Rady i Zarządu Dzielnicy Rowień-Folwarki z dnia 04 marca 2019.

PROTOKÓŁ NR 2/2019/ZD 
z posiedzenia Rady Dzielnicy Rowień-Folwarki 
z dnia 1.04.2019

Tematy posiedzenia:

 • podjęcie uchwały w sprawie zmiany wydatkowania środków zabezpieczonych na zadania pn. „Poprawa infrastruktury w dzielnicach” na 2019 rok
 • sprawozdanie przewodniczącego Zarządu Dzielnicy z działalności między posiedzeniami Rady Dzielnicy.
 • nowy dzielnicowy

Protokół z posiedzenia: zobacz/pobierz


PROTOKÓŁ NR 4/2019/ZD
z posiedzenia Zarządu Dzielnicy Rowień-Folwarki
z dnia 1.04.2019

Tematy posiedzenia:

 • realizacja inwestycji w ramach zadania pn. „Poprawa infrastruktury w dzielnicach”
 • realizacja inwestycji “Modernizacja oświetlenia placu zabaw zlokalizowanego na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Rybnickie”
 • podjęcie uchwały w sprawie zmiany w planie finansowym na 2019 r
 • podjęcie uchwały w sprawie opłaty licencyjnej ZAiKS.
 • podjęcie uchwały w sprawie zakupu wiązanki okolicznościowej w związku z uczestnictwem przedstawicieli rady dzielnicy w pogrzebie ks. Antoniego Masarczyka
 • utracony zarobek pracowników straży pożarnej
 • progi zwalniające na ul. Wiśniowej
 • przyłącze kanalizacyjne – dotacja.
 • monitoring terenu rekreacyjno-sportowego zlokalizowanego przy ul. Rybnickiej 249
 • stowarzyszenia działające w dzielnicy.
 • ulica imieniem ks. Antoniego Masarczyka
 • wnioski o zmianie w planie zagospodarowania
 • zdjęcia lotnicze
 • ankieta MOPS dotycząca współpracy przy stworzeniu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Żorach.
 • festyn rodzinny – zmiana terminu

Protokół z posiedzenia: zobacz/pobierz