Ogłoszenia Rady i Zarządu (7 stycznia 2019)

Na podstawie §8 ust. 3 statutu dzielnicy Rowień-Folwaki – załącznik nr 11 do uchwały Rady Miasta Żory nr 293/XXII/16 z dnia 29.09.2016 r. w sprawie przyjęcia statutów jednostek pomocniczych miasta Żory Rada Dzielnicy na posiedzeniu 7 stycznia 2019 zatwierdziła plan finansowy na 2019 r.

Kierunki wydatków na rok 2019

 1. Kultura ogółem: 9 600,00 zł
  a) zabawa karnawałowa: 1 600,00 zł
  b) festyn rodzinny: 1 500,00 zł
  c) dożynki: 2 700,00 zł
  d) obchody „Dnia Strażaka”: 500,00 zł
  e) obchody „Dnia Kobiet”: 500,00 zł
  f) organizacja dnia św. Mikołaja: 1 800,00 zł
  g) spotkanie opłatkowe: 1 000,00 zł
 2. Oświata i wychowanie – działalność na rzecz dzieci i młodzieży: 2 500,00 zł
  a) przewóz młodzieży na basen: 800,00 zł
  b) organizacja „Dnia Dziecka”: 500,00 zł
  c) przewóz młodzieży na zajęcia sportowe: 1 200,00 zł
 3. Opieka społeczna: 2 000,00 zł
  a) organizacja „Dnia Seniora”: 2 000,00 zł
 4. Wydatki administracyjne: 108,00 zł

Planowana kwota wydatków na organizację dożynek
1. Organizacja dożynek – ogółem: 2 500,00 zł
a) zakup artykułów spożywczych, dekoracyjnych, itp.: 1 500,00 zł
b) oprawa muzyczna: 1 000,00 zł

Uchwały:
pobierz: uchwala_RD_15I2019  (plan finansowy na 2019 r.)
pobierz: uchwala_RD_10XII2017  (plan finansowy na 2018 r.)
pobierz: uchwala_RD_01II2017 (plan finansowy na 2017 r.)