Kategoria: Prawo i przepisy
Na terenie miasta Żory funkcjonuje system nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy, zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
środa, 3 Kwiecień 2019

Wystawianie kubłów przed posesję na chodnik lub jezdnię może narazić właścicieli nieruchomości na odpowiedzialność karną – pozostawianie pojemników na śmieci na chodniku przed posesją w pewnych okolicznościach jest bowiem wykroczeniem.
wtorek, 27 Listopad 2018

Obowiązki właścicieli zwierząt domowych nie ograniczają się jedynie do zapewnienia im odpowiednich warunków, opieki i ochrony, ale przede wszystkim pociągają za sobą pełną odpowiedzialność za zachowanie zwierząt.
czwartek, 20 Wrzesień 2018

Jeśli ogrodzenie nie spełnia roli muru oporowego, a jego wysokość nie przekracza 2,2m  ogrodzenie można stawiać, modernizować lub remontować  bez zgłoszenia czy też pozwolenia na budowę pod warunkiem…
środa, 30 Maj 2018

Negatywnie wpływają na estetykę naszego otoczenia, zaśmiecają miasto, a przy tym narażają osoby je wyklejające na mandat – mowa o różnego rodzaju ogłoszeniach, zamieszczanych w niedozwolonych miejscach na terenie naszego miasta.
środa, 16 Maj 2018