Kategoria: Inwestycje
źródło: http://kmpspzory.pl/osp/osp-rowien/
Przy wielu sytuacjach kryzysowych, jedną z pierwszych wezwanych służb jest straż pożarna. Dla sprawnego niesienia pomocy, rada dzielnicy podjęła decyzję o doposażeniu OSP w dzielnicy m.in.  w kompletny kombinezon na osy i szerszenie.
piątek, 12 Kwiecień 2019

Jedyną sygnalizację świetlną w dzielnicy rozbudowano o system mający na celu upłynnić ruch na ul. Rybnickiej i ułatwić jazdę kierowcom przestrzegającym przepisy drogowe.
piątek, 15 Marzec 2019

Producent drzwi i schodów oraz firma zajmująca się wynajmem i zarządzaniem nieruchomościami zrealizują swoje inwestycje w dzielnicy.
czwartek, 31 Styczeń 2019

W celu poprawy bezpieczeństwa pieszych dla ul. Pałki wykonano 140m chodnika. Inwestycje w wysokości 101 500 zł sfinansowano z budżetu miasta.
piątek, 21 Grudzień 2018

W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa w dzielnicy na terenie rekreacyjno-sportowy przy ul. Rybnickiej zamontowano monitoring.
czwartek, 20 Grudzień 2018

Budynek i pomieszczenia z którego korzystają m.in. zawodnicy klubu sportowego SKF Iskra został wyremontowany. Ponadto odnowiono "krąg grillowy" na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Rybnickiej.
wtorek, 18 Grudzień 2018

Podniesienie atrakcyjności dzielnicy poprzez poprawę warunków i możliwości integracji społecznej mieszkańców był celem zakończonego remontu świetlicy.
czwartek, 15 Listopad 2018

W celu podniesienia poziom bezpieczeństwa na terenie szkoły zainstalowano system monitoringu wizyjnego.  Kamery śledzą teren szkoły i rejestrują wszystkie zdarzenia w bardzo wysokiej jakości, dzięki czemu możliwa staje się dokładna identyfikacja - widoczny jest każdy szczegół wyglądu, można bez najmniejszego problemu prześledzić całość sceny.
piątek, 9 Listopad 2018

W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Reja zamontowano kolejny próg zwalniający.
czwartek, 25 Październik 2018

Na podstawie §8 ust. 4 statutu dzielnicy Rowień-Folwaki - załącznik nr 11 do uchwały Rady Miasta Żory  nr 293/XXII/16 z dnia 29.09.2016 r. w sprawie przyjęcia statutów jednostek pomocniczych miasta Żory, Rada Dzielnicy w dniu 24 września 2018 r.  przeznaczyła środki finansowe zabezpieczone w budżecie miasta i pozostające w dyspozycji Rady Dzielnicy na zadania pn. „Poprawa infrastruktury…
piątek, 28 Wrzesień 2018