Rowień wymieniany był w dokumentach już w roku 1305.

Herb przedstawiający na błękitnym polu podwójny krzyż Bożogrobców (Kanoników Regularnych Stróżów Świętego Grobu Jerozolimskiego) nawiązuje do faktu, że wieś należała do majątku klasztornego tego zakonu w Miechowie. Herb znany jest z dokumentów od XVIII wieku aż do lat międzywojennych.

Na początku lat dziewięćdziesiątych XX w. do wizerunku herbu wkradł się błąd: górne ramię krzyża rysowano jako krótsze od dolnego, więc przypominał on krzyż lotaryński, który nie ma żadnego związku z tą miejscowością.

Herb Folwarków przedstawia dwie skrzyżowane ze sobą kosy, co w sposób oczywisty odnosi się do rolniczych tradycji tej miejscowości. Pierwszy zapis historyczny o Folwarkach odnosi się do wydarzeń z lat 1407-1415.